Detailijoonised

Automaatselt genereeritud detailijoonised sisaldavad järgmist infot:
  • Märgitud on pealistatud servad
  • Süü suund
  • Pealistused/viimistlused
  • Detaili kood
  • Gabariit ja erikuju mõõdud
  • Avade koordinaadid, diameetrid ja sügavused